Wie ben ik?

Annick

Ik ben Annick De Schryver, master klinische psychologie (UGent, 2006) en cliëntgericht-ontwikkelingsgericht psychotherapeute (UAntwerpen, 2011). Ik ben erkend door de psychologencommissie.

In 2010 startte ik mijn zelfstandige praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders, hier werk ik op woensdag. Daarnaast werk ik als docent in Hogeschool VIVES in de opleiding Toegepaste Psychologie. Hier doceer ik het vak ‘Counseling: methoden en -technieken’, practica ‘Gespreksvoering’ en begeleid ik stages. Theorie en praktijk vullen elkaar mooi aan in beide jobs!
In het verleden werkte ik met kinderen en jongeren in een Revalidatiecentrum voor ontwikkelingsstoornissen, bij Slachtofferhulp en in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Dankzij een werkveldstage in 2019 leerde ik bij over online hulpverlening