Welkom op de site van Annick De Schryver, klinisch psychologe en psychotherapeute voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Wil je weten of je bij mij terecht kan? Dit kan je hieronder lezen.

Wil je weten wat ik doe en hoe ik werk? Klik dan op ‘ouder(s)’, ‘kind’ of ‘jongere’ hieronder of op ‘wat&hoe’ in het menu.

Verder vind je via het menu ook uitleg over wie ik ben, hoeveel het kost, waar je mij kan vinden en hoe je mij kan contacteren.

Voor wie?

Misschien herken je je zorgen over je kind in een van deze omschrijvingen:

  • emotionele problemen: omgaan met emoties, spanning, depressiviteit, neerslachtigheid, …
  • zelfbeeldproblemen: weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, faalangst, …
  • identiteitsproblemen: seksuele geaardheid, gender, puberteit, …
  • gedragsproblemen: woedebuien, agressie, impulsiviteit, teruggetrokken gedrag, hyperactiviteit, …
  • verwerkingsproblemen: rouw, trauma, verlies, echtscheiding, ziekte, …
  • angstproblemen: sociale angst, scheidingsangst, specifieke angst, …
  • hechtingsproblemen, separatieproblemen,…
  • sociale problemen: sociale vaardigheden, omgang met andere kinderen, weerbaarheid, assertiviteit, pestproblemen, …
  • psychosomatische problemen: lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, … zonder medische oorzaak
  • slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, opvoedingsproblemen, dwanghandelingen, …

Maar soms zijn klachten vaag te omschrijven… Misschien merk je dat je kind de laatste tijd veranderd is en maak je je echt zorgen als ouder… Misschien weet je als ouder dat er iets mis is maar weet je zelf niet meer wat er is of wat je er zelf nog kan aan doen… Misschien geeft je kind zelf aan zich niet goed te voelen maar kan hij/zij niet uitleggen hoe of waarom…

Je kan bij mij terecht wanneer je je zorgen maakt over je kind. Je kan je kind (3 tot 23 jaar) aanmelden voor psychotherapie of jezelf als ouder van een kind (1 tot 21 jaar) voor ouderbegeleiding. Als jongvolwassene (18 tot 23 jaar) kan je mij uiteraard ook zelf contacteren voor psychotherapie.

Wie ben jij?

Ik leg je hier graag uit hoe ik werk. Klik op ‘ouder(s)’ om de volledige uitleg met alles erop en eraan te lezen. Klik op ‘kind’ om de uitleg op kindermaat te zien, deze uitleg kan je aan je kind tonen of vertellen. Klik op ‘jongere’ om de uitleg op maat van jongeren te lezen.

Wie ben ik?

Ik ben Annick De Schryver, master klinische psychologie (UGent, 2006) en cliëntgericht-ontwikkelingsgericht psychotherapeute (UAntwerpen, 2011). Ik ben erkend door de psychologencommissie.

In 2010 startte ik mijn zelfstandige praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders, hier werk ik op woensdag. Daarnaast werk ik als docent in Hogeschool VIVES in de opleiding Toegepaste Psychologie. Hier doceer ik het vak ‘Counseling: methoden en -technieken’, practica ‘Gespreksvoering’ en begeleid ik stages. Theorie en praktijk vullen elkaar mooi aan in beide jobs!
In het verleden werkte ik met kinderen en jongeren in een Revalidatiecentrum voor ontwikkelingsstoornissen, bij Slachtofferhulp en in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Dankzij een werkveldstage in 2019 leerde ik bij over online hulpverlening